Aanmelden
 
Home 

Identiteitsbewijs​

​​​Voorheen werkten we met een missie en visie. Dit werd soms als erg zakelijk beschouwd. Aangezien we het belangrijk vinden om duidelijk aan te geven wat voor school wij zijn en waar we voor staan, hebben we voor het nieuwe schoolplan (2015-2019) een identiteitsbewijs ontwikkeld. Dit vervangt de missie/visie van de school.​


Waar staan wij voor als school?

Wij geloven erin dat je je het best ontwikkelt als je met enthousiasme naar school gaat en eigenaar bent van je eigen leerproces. Door rekening te houden met verschillen, door met ouders en kinderen goed samen te werken en oplossingsgericht te denken, zorgen wij voor bezieling, worden grenzen verlegd en resultaten behaald. Wij bieden onderwijs op maat in een veilige en uitdagende leeromgeving en maken van elke gelegenheid iets bijzonders. 

Wat is ons beeld van leerlingen en ouders?

Kinderen zijn voor ons kostbare en kwetsbare leerlingen. Dat betekent dat elk kind voor ons uniek is, met zijn eigen talenten en behoeften. Ieder kind verdient het om bij de groep te horen.

Ouders zijn voor ons partners, die het verdienen om gehoord en gezien te worden. 

Wat beloven we onze leerlingen en ouders?

Op onze school krijgen ouders en kinderen persoonlijke aandacht. Wij werken op een enthousiaste wijze aan de ontwikkeling van leerlingen.  Wij sluiten aan op de onderwijsbehoeften in een veilige en uitdagende leeromgeving. Wij zijn een professioneel team en gaan met u een intensieve samenwerking aan in het belang van uw kinderen / onze leerlingen.

Wat is onze unieke kracht?

Wij zijn heel goed in het bieden van structuur, waardoor er een rustige en prettige sfeer in de school is.

Met enthousiasme bieden we passend onderwijs, zodat ieder kind zich goed kan ontplooien, waarbij we tevens gebruik maken van vakdocenten.

Wij zijn leidend in goed en gedifferentieerd thematisch taalonderwijs, zowel in de groepen als in ons naschoolse aanbod. Wij bieden een breed scala aan ontwikkelingsmogelijkheden, (Taalatelier, Taalklas, ouderparticipatie,  iPads en Muziek Maakt School) waarbij alle facetten van de ontwikkeling aan bod komen.  

Waar mag men ons op aanspreken?

U mag ons aanspreken op het hanteren van onze kernwaarden:

--> Uitdaging: de wil om grenzen te verleggen en resultaten te behalen. We behalen dit d.m.v. een gestructureerde leeromgeving.

--> Aandacht: elk kind verdient het om gezien te worden. We bieden extra aandacht aan de sociale omgang met elkaar.

--> Enthousiasme: de bezieling om elke dag het beste uit de kinderen en onszelf te halen. 

Wanneer hebben we onze belofte ingelost?

Als kinderen met enthousiasme vertellen over de gebeurtenissen op onze school.​