Aanmelden
 
Home 
​Integraal ​KindCentru​m (IKC)
IKC.jpg
Agora, Stichting voor Primair Bijzonder Onderwijs in de Zaanstreek, en kinderopvangorganisatie TintelTuin werken nauw samen om kinderopvang en onderwijs de komende jaren naadloos op elkaar aan te laten sluiten in Integrale Kindcentra (IKC). Zij gaan samen op pad om binnen een aantal jaren elke school om te vormen tot Integraal Kindcentrum.
Voor verdere informatie over wat een IKC is en welke voordelen dit u en uw kind biedt, kunt u kijken op www.agora.nu of www.tinteltuin.nl

​BuitenSchoolse Opvang
In de wet is geregeld dat als ouders dit wensen, hun kinderen van 7.30 uur tot 18.30 uur voor en na school opgevangen worden en ook tijdens de vakanties of studiedagen van het onderwijsgevend personeel. Kortom, elke dag behalve de weekenden en de feestdagen. Zoals gezegd werkt AGORA, hierin samen met de organisatie TintelTuin. TintelTuin heeft de voorzieningen en het personeel vanuit de kinderopvang, die nodig zijn om de kinderen op te vangen.

In de school zijn brochures van TintelTuin aanwezig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met locatiemanager Karin van den Hoek (06 - 39113257) of een kijkje nemen op de website van TintelTuin (www.tinteltuin.nl)

Peuterspelen Paus Joannes
De peuterspeelzaal is een samenwerking tussen stichting PeuterTuin en de school. De kinderen die de speelzaal bezoeken worden extra gestimuleerd in de taalontwikkeling. De peuters komen 4 dagdelen naar school. De leiding is in handen van 2 gediplomeerde leidsters waarvan er minimaal één tweetalig is (Nederlands – Turks). De peutergroep bestaat voor 1/4 deel uit kinderen die al vertrouwd zijn met de Nederlandse taal en voor 3/4 deel uit kinderen die dat nog niet zijn. De kinderen die deze peuterspeelzaal bezoeken, stromen als zij vier jaar worden door naar groep 1 van onze school. 

Met de leiding van de peuterspeelzaal wordt intensief samengewerkt. Er is een onderlinge afstemming over de manier van werken in de peuterspeelzaal en onze onderbouw. Daardoor wordt een ononderbroken onderwijskundige lijn gewaarborgd. 


 
De kosten voor buitenschoolse opvang kunt u voor een deel terugkrijgen via de belastingdienst.
Downloads