Aanmelden
 
Home 

​​Agora - onze organisatie

​Onze school wordt bestuurd door de Stichting voor Bijzonder Primair Onderwijs in de Zaanstreek: AGORA. AGORA betekent in het Grieks oorspronkelijk “vergadering” daarvandaan ook “vergaderplaats” en later “marktplaats”.

Bij Agora werken ruim 700 medewerkers: onderwijsondersteunend personeel, leerkrachten, intern begeleiders en leidinggevenden. Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschappelijk opdracht: een bijdrage leveren aan het leren en ontwikkelen van de aan de scholen van Agora toevertrouwde kinderen.

​Het bevoegd gezag van de stichting is neergelegd bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Correspondentie aan het bestuur dient gericht te worden aan:
agora_logo_DEF.png
AGORA Centraal Bureau
t.a.v. het College van Bestuur

Bezoekadres:
Rosmolenstraat 30
1502 PA Zaandam

Postadres:
Postbus 88
1500 EB Zaandam

T: 075-201 01 01
​E: info@agora.nu
 
De website van Agora vindt u onder: www.agora.nu​ 

​​​

Downloads