Aanmelden
 
Home 
​​​​​​Niveaus van ondersteuning

​Onderstaande weergave betreft een beknopte versie van onze "niveaus van ondersteuning". Een complete uitwerking is te vinden in ons schoolondersteuningsprofiel. 
 
Niveau 1: basisondersteuning in de klas. Dit is de dagelijkse ondersteuning voor de kinderen in de groep.
 
Niveau 2: extra ondersteuning in de klas. Extra aandacht voor leerlingen door kleine aanpassingen in het programma. 
 
Niveau 3: speciale ondersteuning o.b.v. intern onderzoek. De leerkracht bepaalt samen met de ouders de ondersteuningsvraag. De leerkracht spreekt dit door met de IB’er.  Samen bereiden ze de casus voor, voor bespreking in het intern ondersteuningsteam (IOT). Dit leidt tot een plan van aanpak. De aanpak wordt vastgelegd in het individueel handelingsplan van het kind.  
 
Niveau 4: speciale ondersteuning o.b.v. extern onderzoek. Er wordt een afspraak gemaakt met de gekozen specialisten van het Extern OndersteuningsTeam (EOT). Het EOT gaat, samen met de ib-er, leerkracht en de ouders, bekijken wat de juiste weg is om de leerling verder te helpen.  Naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek wordt, in overleg met het EOT, de ib-er, de leerkracht en de ouders een plan van aanpak gemaakt.
 
Niveau 5: bovenschoolse ondersteuning (extern). Dit is het moment waarop het kind niet verder verantwoord in zijn geheel begeleid kan worden op school. Door middel van aanmelding en vervolgens bespreking binnen de IVO commissie (Indiceren Vanuit Onderwijsbehoefte) wordt naar de beste oplossing gezocht. Dit kunnen arrangementen opleveren binnen de school (niveau 4), tijdelijk (deels) buiten de school,  of op een andere school.

 

Downloads