Aanmelden
 
Home 

​​Leerlingvolgsysteem

In alle groepen wordt uw kind door de leerkracht “gevolgd”. Dit gebeurt aan de hand van observaties, methodegebonden toetsen en onafhankelijke toetsen. Hier wordt niet louter gekeken naar de leerprestaties maar naar de totale ontwikkeling van uw kind.
Hier valt onder: de sociaal emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de werkhouding, het gedrag etc. Deze bevindingen worden vastgelegd in een zogenaamd leerlingvolgsysteem, dat gedigitaliseerd is.
 
Elk leerjaar worden bij alle kinderen CITO toetsen afgenomen. Hierdoor volgen we hun ontwikkeling de hele schoolloopbaan. De keuze voor het vervolgonderwijs in groep 8 kunnen we daardoor goed afstemmen op het niveau van uw zoon/dochter.

 

Downloads