Aanmelden
 
Home 

​Vertrouwens- / contactpersoon

De termen vertrouwenspersoon en contactpersoon worden nogal eens door elkaar heen genoemd. Vandaar dat wij ze hier beide plaatsen. Onze school is een Vreedzame School. Dit betekent dat wij met respect met elkaar omgaan. Dit past bij onze identiteit. Leerkrachten, ouders of kinderen, kunnen echter conflicterende meningen hebben die tot klachten kunnen leiden.

Daar willen wij zorgvuldig mee omgaan. Dit is de reden dat wij binnen Agora een klachtenprocedure hebben opgesteld. Daarnaast hanteren wij binnen de school een vaste wijze van klachtenafhandeling. Hierdoor hopen wij onvrede snel om te zetten en daardoor op prettige wijze verder samen te werken aan de ontwikkelingen van onze kinderen.
 
Door de school zijn twee contactpersonen benoemd, dit zijn:
Bianca Rülke en Reyhan Sakrak
 
Deze twee contactpersonen hebben als taak aan de ouder met een klacht een luisterend oor te bieden en behulpzaam te zijn bij het volgen van de genoemde procedure om het conflict op te lossen.
 
Bekijk hier uw documenten:

Downloads