Aanmelden
 
Home 
​Kwaliteit van ons onderwijs 

Onze school werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. We noemen dat "Continu in ontwikkeling". Dit is gebaseerd op het concept "Continuous Improvement". Een concept dat in Amerika zijn diensten al jaren bewezen heeft.
Als school hebben we 4 kwaliteitsteam geformeerd. Deze bestaan uit verschillende teamleden. De teams zijn gekozen op basis van onze missie/visie en sluiten aan bij het vernieuwde inspectiekader. Ze bevatten de onderwerpen: "rekenen", "taal", "veiligheid", en "burgerschap". Elk team heeft zijn eigen voorzitter.
 
Elk kwaliteitsteam zorgt voor een ontwikkelingsplan op het specifieke onderwerp. Hiervoor baseren zij zich op data (gegevens). Eerst wordt de beginsituatie gemeten, vervolgens een duidelijk plan ontwikkeld en vervolgens wordt gemeten of er ontwikkeling is. Op deze manier kunnen we planmatig werken aan ontwikkeling. 
 
Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u meer gegevens vinden over onze school.

Downloads