Aanmelden
 
Home 

​​​Kwaliteitsteam Taal

Bestaat uit:
Claudia Groot: leerkracht groep 3 en taalcoördinator
Ethlyne Hart: leerkracht groep 6 en rekencoördinator
Marian Koster: leerkracht groep 4
Angelique Vlaar: leerkracht groep 5
Annelies Wegereef: leerkracht groep 1/2 B
 
Onze visie op taal: 
·         Taal loopt als voertuig van kennis door alle onderwijsactiviteiten heen
·         Wij maken gebruik van interactief onderwijs; sociaal leren, betekenisvol leren en strategisch leren Door opbrengstgericht te werken versterken wij het huidige taalbeleid
·         Een taalrijke omgeving is zichtbaar en noodzakelijk in school
·         De ontwikkeling van woordenschat is essentieel en krijgt continu aandacht
·         Door interactief ervaringsleren zal de kennis van het Nederlands als nieuwe taal geconstrueerd worden daarom wordt er in en om de school door iedereen Nederlands gesproken
·         De leerprestaties van de kinderen zijn in hoge mate afhankelijk van de leerkracht voor de klas daarom is het noodzakelijk dat de leerkrachtvaardigheden bewaakt worden
·         Taalkansen worden herkend en benut in elke situatie
·         Wij maken gebruik van multimedia, o.a. computers, digiborden en Ipads
·         De unieke emotionele betrokkenheid van ouders is van belang bij de ontwikkeling van de basisvaardigheden van het kind thuis en op school
·         Woordkennis is de basis van alles. Woorden zijn immers de kern van lezen, schrijven, luisteren, spreken, spelling en taalbeschouwing
·         Woorden zijn de betekenisdragers van een taal en dus de basiselementen van de inhoud
 
TAAL is het voertuig van de GEEST!
 

KWALITEITSTEAM: TAAL

Deelnemers:

  • Marian
  • Ethlyne
  • Annelies
  • Angelique
  • Claudia (voorzitter)

 

AMBITIE: R.k. basisschool Paus Joannes wil als taalschool op of boven het landelijk toetsgemiddelde presteren met begrijpend lezen en woordenschat, zodat onze leerlingen zich goed kunnen manifesteren in de maatschappij

 

omschrijving

P

D

S

A

Doel 1: Na de tweede toets afname 2016-2017 is de vaardigheidsscore bij begrijpend lezen en woordenschat toegenomen met minimaal punten 15 ten opzichte van de eerste toets afname punten.

 

X

   

Voortgang:

 

Doel 2: De schooltaalwoorden toevoegen aan de thema`s zodat er een doorgaande lijn zichtbaar is in de aanpak in alle groepen.

 

X

XX 

Voortgang: In de onderbouw wordt dit nu samen gedaan. Afspraak is gemaakt over welke woorden als huiswerk worden meegegeven. Woorden minimaal 4 weken voor de toets zichtbaar in de groepen.

Doel 3: Aan het eind van het jaar 2016/2017 kunnen alle kinderen keuzes maken in de grote diversiteit van verwerkingsmaterialen.

 

X

X  

Voortgang: Samen met het kt rekenen wordt er gekeken wat er nog nodig is en waar de materialen komen.